Zmluvy OZ Deti Slnka

Výročné správy a zmluvy sú zverejňované podľa zákona na príslušných oficiálnych stránkach ministerstva a VÚC KE.

Darovacia zmluva - s nadáciou J&T - pomoc Ukrajine

Zmluva s nadáciou J&T
Výročná správa za rok 2020

Zmluva - nadácia orange

Výročná správa za rok 2019
Darovacia zmluva 2019 číslo 2
Darovacia zmluva 2019
Zmluva o poskytovaní finančného daru Nadáciou Slovenskej sporiteľne
Zmluva o nájme nebytových priestorov Krompachy
Zmluva o nájme nebytových priestorov Gelnica
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s nájmom nebytových priestorov
Zmluva BOZP
Darovacia zmluva HASMA
Darovacia zmluva JiSaDENT
Darovacia zmluva STI


Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2018

Web stánku vytvorilo ©OZ Deti Slnka, 2013. Ochrana osobných údajov