Občianské združenie aktívne čerpá nasledujúce projekty:

„Eliminácia a prevencia diskriminácie u rómskeho obyvateľstva prostredníctvom špecializovaných poradenských služieb“

Web stánku vytvorilo ©OZ Deti Slnka, 2013. Ochrana osobných údajov